Türkçe
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
Serebral Palsi(SP):Gelişmekte olan beyinde meydana gelen hasarla birlikte motor-bilişsel-duygusal  olarak kısıtlılıklara yol açan bozuklukluktur.Hasarın kendisi statik olduğu halde hasarın yarattığı kısıtlılıklar ilerleyicidir. 
       
Belirtileri:
Serebral palsi belirtilerine sahip bireylerin savaştığı başlıca problemler fiziksel gerilik, spastisite(kas kasılmaları), deformitelerin yanında görme, iletişim ve algı bozukluğudur.Dünya üzerinde en sık görülen fiziksel engellilik durumudur. 
 
Serebral Palsi:Kısıtlılığın türüne ve etkilenen vücut bölgesine göre sınıflara ayrılır.
Spastik tip: Hareketler serttir. Serebral palsi vakalarının %75ini oluşturur. Dört ekstreminin etkilenimi quadripleji, alt bölgenin etkilenimi dipleji , vücudun bir yarısının etkilenimi hemiplejik tiptir.
 
Diskinetik tip:Beynin orta kısmı etkilenmiştir. Koordinasyon ve vücut postürü etkilenmiştir.  Hareketler kontrolsüzdür. Serebral palsi vakalarının %20sini oluşturur.
 
Ataksik tip:Beynin arkasında yer alan serebellum etkilenmiştir. Denge sorunları ve hipotoni (gevşek) mevcuttur. Serebral palsi vakalarının %5ini oluşturur. 
 
Spastik, diskinetik, ataksik belirtilerinin bir arada olduğu mix tip serebral palsi vakaları da vardır.
>Beynin etkilenim alanına ve şiddetine göre çok farklı düzeylerde seyreden serebral palside hedefimiz ; uyguladığımız erken rehabilitasyon programı ile çocuğu ulaşabileceği en yüksek fiziksel-bilişsel-duygusal kapasiteye ulaştırmaktır.
 
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Konya'da ki kurumumuzda, Serebral Palsi'de Özel Eğitim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile sizlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz.