Türkçe
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)

FLOORTİME Nedir?

Floortime Terapisi;bebeklikten başlayarak çocuk ve yetişkin arasında ki karşılıklı etkileşimin,çocuğun gelişimi üzerindeki etkisini ortaya koyan çalışmalar yaparak,gelişimi desteklemek için oyunun önemini vurgulamaktır.Çocuk, Floortime eğitimi almış bir uzman tarafından değerlendirilir, eğitim/terapi planı oluşturulur ve uygulanır. Yapılan değerlendirmede bireysel farklılıklar ve gelişim düzeyi göz önünde bulundurulur.

FONKSİYONEL DUYGUSAL GELİŞİM BASAMAKLARI

Çocuğunuz piramidin hangi gelişim basamağında bu Floortime Eğitimi(Terapisi) için önemlidir.

Regülasyon,çocuğunuzun ortama göre kendini ayarlayabilme yeteneğidir.Regülasyonu sağlayamamış bir çocuktan renkleri öğrenmesini beklemek uygun değildir ya da birlikteliği sağlayamamış bir çocuktan ''Bye bye'' demesini bekleyemezsiniz.

İletişim kurmak için çocuğun seviyesine uygun,çocuk üzerinde stres oluşturmayacak aktiviteler planlamak gerekir.Çocuk piramidin neresinde önce ona dikkat edilmelidir.

Floortime Terapisi(Eğitimi) Kimlere Uygulanabilir?

>Yaygın Gelişimsel Bozuklukları

>Genel Gelişim Gerilikleri

>Öğrenme ve Dikkat ile ilgili zorluklar

>İletişim ve Dil ile ilgili zorluklar

Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi olarak Konya'da ki kurumumuzda, Floortime Terapisi(Eğitimi) ile sizlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz.