Türkçe
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)

Kurumumuzda;

>Pediatrik Rehabilitasyon

>Nörölojik Rehabilitasyon

>Ortopedik Rehabilitasyon

>Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon

>Ortopedik Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

alanlarında Terapi programları uygulanmaktadır.Bu alanlara yönelik tüm hasta bireylerimiz kurumumuza gelebilir.

 

Nörölojik,Pediatrik ve Ortopedik Hastalıklar

-Serebral Palsi(Cerebral Palsy)(CP)(Beyin Felci)

-Riskli Bebekler

-Gelişim Geriliği

-Duyu-Algı Bozukluğu

-Down Sendromu

-Brakiyal Pleksus(Brachial Plexus)(Kol felci) Yaralanması

-Konjenital (Doğuştan) Kas Hastalıkları (Duchenne, becker, sma vb.)

-Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti)(NTD)

-Hidrosefali,Mikrosefali,Makrosefali,Anensefalit(Anensefali)

-Juvenil Romatoid Artrit (Çocukluk Romatizması)

-Hemipleji(İnme..)

-Multiple Skleroz(Ms)

-Omurilik Yaralanması(Spinal Kord Yaralanması)

-Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar

-Rett Sendromu

-Poland Mobeius Sendromu

-Prader Willi Sendromu

-Mikrodelasyon Sendromu

-West Sendromu

-Angelman Sendromu

-Asperger Sendromu

-Chiari Sendromu

-Wolf Hischorn Sendromu

-Cri Du Chat Sendromu

-Turner Sendromu

-Williams Sendromu

-Frajil X sendromu

-Joubert Sendromu

-Tortikolis(Eğri Boyun)

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
-Zihinsel Gerilik (MR)
-Yaygın Gelişimsel Spektrum Bozukluklar
-Otizm
-Asperger Sendromu

-Korpus Kallozum(Corpus Callosum) Diskinezisi/Agnezisi

-Mitokondriyel Hastalıklar(Mitokondriyel Sitopati)

-SMA(Spina Musküler Atrofi)

-Kistik Fibrozis

-Skolyoz

Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi  olarak Konya'da ki kurumumuzda,Bilimsel ve en güncel yöntem ve metodlarla Özel Eğitim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında sizlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz.